Sense of home


Ervaar het thuisgevoel

Onze werkwijze


Woonzorgcentrum Sint-Lodewijk zet sterk in op het thuisgevoel van haar bewoners. Onze bewoners worden de laatste jaren almaar ouder en meer hulpbehoevend. Het woonzorgcentrum vraagt daarom meer dan medische passende zorg. Het moet zich ook focussen op wonen en samen leven en het moet een echte thuis worden voor ouderen. 

Wanneer ouderen de stap moeten zetten om in een woonzorgcentrum te gaan wonen heeft dit een invloed op een sociale identiteit. Het is voor ouderen moeilijk om een plek waar ze zoveel professionele zorg krijgen, hun thuis te noemen. 

Het is belangrijk dat er een aangenaam leefklimaat geschept wordt in het woonzorgcentrum een leefklimaat dat een thuisgevoel oproept.

In het concept "sense of home" staan 3 dimensies van hechting centraal:

  • Attachment to place: baas op eigen kamer
  • Attachment to space: samen in het zorgcentrum
  • Attachment beyond the institution: de band met de samenleving

Het concept vervolledigt de totaalbenadering. Hoe meer de bewoner zichzelf kan zijn, zijn identiteit kan bewaren en zelfs nog verder kan ontwikkelen hoe gemakkelijker hij zich thuis kan voelen. 

Door alert te zijn voor de stem waarmee een bewoner zich uitdrukt, kunnen we ouderen helpen in een verwerkingsproces, in het onderhouden van contactenin het uniek voelen en in het behouden van de regie.

* Mallentjer, M. (2018). A sense of home: samen bouwen aan een nieuwe thuis. Antwerpen, AP hogeschool
wzc sint-lodewijk sense of home
Wenst u meer informatie over onze werking?
Wandel gerust een keertje binnen of neem contact met ons op.
Of bel 03 658 85 22