Rust - en verzorgingstehuis

Woonzorgcentrum


Voor bewoners met dementie en een hoge zorgvraag

Woonzorgcentrum


Het rust- en verzorgingstehuis is onderverdeeld in drie, recent gerenoveerde, afdelingen:
Sint-Lodewijk
Sint-Elisabeth
Sint-Jozef

We bieden éénpersoonskamers en woongelegenheden voor echtparen aan.
wzc sint-lodewijk woonzorgcentrum
Voordelen woonzorgcentrum
Woonzorgcentrum Sint-Lodewijk

Uw eigen kamer

Al onze kamers zijn rolstoeltoegankelijk. Bewoners mogen hun kamer zelf naar eigen smaak inrichten met persoonlijke meubelen en decoratie. Elke kamer beschikt over een eigen badkamer met toilet en lavabo, een telefoon- en televisieaansluiting en een oproepsysteem. Een ijskast kan voorzien worden.

Onze verzorging

Elke afdeling heeft een zorgcoördinator die wordt bijgestaan door een toegewijd multidisciplinair team: verpleegkundigen, verzorgenden, kinésitherapeuten, ergotherapeuten, animatoren, interieurverzorgsters en logistieke medewerkers. Zij bieden dag en nacht professionele en individuele verzorging.

Verder staat de directeur, het secretariaat, de woon-en zorgassistenten, de keuken, de technische dienst, de tuindienst, de pedicure, het kapsalon en het wassalon ter beschikking. Er is een functionele binding met de geriatrische ziekenhuisafdeling van het A.Z. St. Jozef te Malle en met de palliatieve eenheid Coda Hospice te Wuustwezel. Er is een CRA-arts verbonden aan de instelling. Afdelingsoverstijgend bieden we pastorale zorg.
Woonzorgcentrum Sint-Lodewijk
Woonzorgcentrum Sint-Lodewijk

Verse maaltijden uit eigen keuken

Onze verse maaltijden worden op de kamers opgediend. Indien gewenst of nodig kunnen de maaltijden in de gemeenschappelijke zalen genuttigd worden, waarbij we ook de nodige hulp kunnen verlenen. 

Het ontbijt wordt opgediend van 8.00u tot 8.30u. Het middagmaal wordt om 12.00u geserveerd, het avondmaal om 17.00u.

Dagelijkse activiteiten

Sint-Lodewijk heeft een duidelijke en onderbouwde animatievisie. Deze visie op animatie, die verder gaat dan de invulling van een zinvolle tijdsbesteding, wordt geconcretiseerd in een bewonersgericht aanbod aan activiteiten en initiatieven.
Woonzorgcentrum Sint-Lodewijk
Woonzorgcentrum Sint-Lodewijk

Gebruikersraad en familieoverleg

De gebruikersraad vergadert minstens vier maal per jaar, twee maal in het voorjaar en twee maal na de vakantieperiode. Voor de bewoners met dementie is de familie welkom. 

De uitnodiging, de agenda en het verslag voor de vergadering wordt via het huiskrantje bekendgemaakt. De vergaderingen worden begeleid door een animator en het hoofd bewonerszorg. 

Sinds 2007 organiseren we jaarlijks een partnernamiddag. Deze namiddag is voornamelijk bedoeld om partners bijeen te brengen zodat we als organisatie kunnen leren uit hun ervaringen. Deze bijeenkomst wordt begeleid door een animator. 

Sinds 2018 zijn we gestart met volggesprekken. Een 6-tal weken na de opname zitten de bewoner, de naaste familie, de coördinator van de afdeling, het hoofd bewonerszorg en een woon-en zorgassistent samen om een gesprek te voeren over het verblijf tot dan toe. Op deze manier willen we zo'n goed mogelijk woon-, zorg-, leefplan aanbieden waarin alle betrokken partijen zich goed voelen.

Pastorale dienst

Onze missie is christelijk geïnspireerd. Ieders filosofische, politieke en godsdienstige opvatting wordt gerespecteerd. Er is de mogelijkheid om op zondag een eucharistieviering of gebedsdienst (afwisselend) bij te wonen in de kapel. Speciale vieringen worden tijdig en vrijblijvend aangekondigd.
Woonzorgcentrum Sint-Lodewijk