Sint-Lodewijk

Wie we zijn


Een andere thuis

Zorgcentrum Sint-Lodewijk


Zorgcentrum Sint-Lodewijk biedt woongelegenheid en aangepaste zorg aan ouderen. We proberen onze bewoners gelukkig te maken en zich thuis te laten voelen. We bieden hiervoor een omgeving aan waar zorgverleners begripvol hulp kunnen bieden.

Onze opdracht

Het zorgcentrum Sint Lodewijk is gelegen in de dorpskern van 's-Gravenwezel. Het werd opgericht in 1928 door enkele adellijke personen en de pastoor van het kasteel. Zij deden dit vanuit een liefdadige gedrevenheid waardoor zij opkwamen voor zieken, ouderlingen en personen met een handicap.

In aanvang woonden er slechts een achttal residenten. Ondertussen zijn we uitgegroeid tot een zorgcentrum met een capaciteit van 120 woongelegenheden in het RVT en een groep van 40 assistentiewoningen.

We proberen onze bewoners gelukkig te maken en zich thuis te laten voelen. We bieden hiervoor een omgeving aan waar zorgverleners begripvol hulp bieden in een vertrouwensvolle warme relatie. We hanteren hiervoor de waarden van ethische gedrevenheid en respect voor de identiteit. Enkel op die manier kunnen we onze bewoner een thuisgevoel aanbieden, "a sense of home".

Hoe doen we dat:

Door te vertrekken vanuit deze visie, proberen we een totaalzorg aan te bieden:
 • in een aangename en veilige omgeving,
 • met goed ondernemerschap,
 • met voldoende verzorgende, verplegende, medische en paramedische zorg
 • met begeleiding voor wonen en leven volgens het recept van "sense of home"
 • met respect en begrip voor geloofsovertuigingen en -beleving, voor filosofische en politieke opvattingen
 • met gepaste palliatieve zorg
In relatie met onze medewerkers, familie, vrijwilligers en maatschappelijke omgeving door:
 • aanbod van professionele begeleiding en vormingen,
 • de samenwerkingsovereenkomst met de Zorggroep Antwerpen,
 • de samenwerking met ziekenhuizen en regionaal platform voor ziekenhuishygiëne,
 • de samenwerking met palliatief netwerk,
 • de samenwerking met scholen,
 • een innovatieve houding met aandacht voor maatschappelijke veranderingen.

Zorgcentrum Sint-Lodewijk is gelegen in de dorpskern van ’s-Gravenwezel, is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en telt voldoende parkeermogelijkheden.


Sint-Lodewijk is erkend door de Federale en de Vlaamse Overheid (PE 171).
"Ik voel me hier even goed thuis als mijn echtgenote."
Emiel, mantelzorger